Žilina ako kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2026 spustila otvorenú výzvu na cezhraničnú spoluprácu

akceleratorakcelerator
Kandidatúra Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spoločne s partnerskými mestami Frýdek-Místek, Bielsko-Biała a celým regiónom Beskýd, otvára novú výzvu na zapojenie kultúrnej a kreatívnej obce Akcelerátor Beskydy 20<26. Možnosť získania titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 prináša už teraz priestor a príležitosti pre rozvoj cezhraničnej kultúrnej spolupráce v celom regióne. Žilina sa nachádza na dôležitom strategickom bode a práve Akcelerátor Beskydy 20<26 si dáva za cieľ naštartovať a prehĺbiť spoluprácu v kultúre a kreatívnom priemysle s blízkymi českými a poľskými mestami. Vzdialenosť medzi troma cezhraničnými mestami – Žilina, Frýdek-Místek a Bielsko-Biała nie je ani 100 kilometrov a bola by len škoda nenaštartovať zaujímavé projekty a neprepojiť viac umeleckú i kultúrnu obec z troch krajín. Tieto mestá ponúkajú množstvo kultúrnych či prírodných zaujímavostí a aj pre dobrú dostupnosť sú pre Žilinčanov zaujímavými turistickými destináciami. Projekt Akcelerátor Beskydy 20<26 je mesačný rozvojový program pre vybudovanie a zlepšenie spolupráce medzi umelcami, kreatívcami, kultúrnymi manažérmi a inštitúciami kultúrneho a kreatívneho sektora na severe Slovenska, v priľahlých českých mestách a južnej oblasti Poľska. „V rámci projektu majú účastníci možnosť bližšie spoznať zaujímavých aktérov z regiónu, nadviazať medzi sebou potenciálnu spoluprácu a pripraviť spoločný kultúrno-umelecký projekt. Zároveň budú súčasťou programu aj konzultácie projektových nápadov, mentoring či workshopy písania projektov do rôznych dotačných schém (Interreg, Visegrad Fund, a pod.). Na záver budú mať zúčastnení kreatívci možnosť prihlásiť svoj spoločný projekt do otvorenej výzvy pre projekty Žilina Beskydy 2026 a stať sa tak súčasťou finálnej prihlášky Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Zámerom Akcelerátora Beskydy 20<26 je podporiť vznik projektov, ktoré prinesú inovatívny obsah a formát so silným regionálnym a európskym dopadom a posilnia kultúrnu spoluprácu jednotlivcov a inštitúcií naprieč hranicami. Môže ísť napríklad o vznik komunitného umeleckého projektu na sídliskách, rozbehnutie nového festivalu, organizovanie výstav alebo koncertov s európskymi umelcami, prípravu vzdelávacích aktivít v oblasti umenia, medzinárodné konferencie a umelecké workshopy, tvorivé pobyty európskych umelcov a výmenu skúseností či program, ktorý bude prepájať regionálne firmy s kreatívcami. Projekty by mali byť realizované v období rokov 2023 až 2026 v cezhraničnom regióne Beskýd na území Slovenska, Českej republiky a Poľska. Okrem prihlásenia do Otvorenej výzvy na projekty Žilina Beskydy 2026 sa budú môcť uchádzať podporu a financovanie aj v rámci ďalších dostupných schém, ako napríklad Interreg alebo Visegrad Fund. Záujemcovia môžu svoje projekty nahlásiť prostredníctvom webovej stránky – https://zilina2026.eu/akcelerator-beskydy-20-26/ najneskôr do 26. mája 2021. Ako dodala projektová manažérka prípravného tímu Žilina 2026 Martina Buzgóová: „Tím Žilina Beskydy 2026 hľadá umelcov, kreatívcov, kultúrnych manažérov či celé organizácie (v pôsobnosti miest či krajov alebo z nezávislej kultúry), ktoré majú záujem rozšíriť svoje spolupráce v rámci regiónu Beskýd. Hľadajú sa tak aktívni účastníci z oblasti divadla, hudby, umenia, literatúry, dizajnu, architektúry či kreatívneho vzdelávania.“ Účasť v programe je bezplatná a zahŕňa program, ubytovanie a stravu počas dvoch plánovaných osobných stretnutí. Účastníci si hradia len dopravné náklady v rámci týchto stretnutí. V prípade otázok môžete kontaktovať projektový tím Žilina Beskydy 2026 prostredníctvom e-mailu na: info@zilina2026.eu. Detailnejšie informácie o témach, či harmonograme Akcelerátora Beskydy 20<26 sú dostupné na: https://zilina2026.eu/akcelerator-beskydy-20-26/.