Žiaci v Základnej škole Vendelína Javorku v Žiline sa tešia novým učebniam i vybaveniu

Ucebna ZS Vendelina Javorku_ilustracna fotografia (3)Ucebna ZS Vendelina Javorku_ilustracna fotografia (3)
Viac ako 32-tisíc eur stála rekonštrukcia biologicko-chemickej, IKT a jazykovej učebne v Základnej škole Vendelína Javorku v Žiline. Učebne boli v stredu 6. apríla odovzdané do užívania. Náklady za stavebné práce samospráva uhradila z vlastných zdrojov.   V rámci projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu a rozpočtu mesta boli za viac ako 20-tisíc eur dovybavené novým nábytkom biologicko-chemická, IKT a jazyková učebňa. Pribudli napríklad stoličky pre žiakov, učiteľov, žiacke a učiteľské stoly, knihovnícke regály, stoly a stoličky do študovne či bezpečnostná skriňa na chemikálie. Knižničný fond v ZŠ Vendelína Javorku obohatilo 116 titulov a 1 695 kusov nových kníh za viac ako 10-tisíc eur. Žiaci sa môžu tešiť na nové  cudzojazyčné slovníky, encyklopédie, učebnice, cvičebnice, atlasy sveta, rozprávkové knižky či knižné tituly z oblasti finančnej gramotnosti pre vyššie ročníky. V apríli 2022 budú do školy ešte dodané didaktické pomôcky pre biologicko-chemickú učebňu, napríklad sada anatomických, zoologických, botanických, biologických modelov, biologické mikroskopy, kostra človeka či sady mikropreparátov. Vo finalnej fáze projektu bude škola dovybavená IKT pomôckami, pribudnú nové notebooky, PC sety, multifunkčná tlačiareň a interaktívne projektory. Vďaka financiám z Integrovaného regionálneho operačného programu sa mestu podarilo získať nové didaktické pomôcky celkom pre 13 odborných učební na 10 základných školách v správe mesta. Deťom pribudnú nové možnosti vzdelávania pre predmety biológie, chémie, fyziky či polytechniky s viac ako 100 typmi didaktických pomôcok za viac ako 320-tisíc eur. Žiaci základných škôl Školská, Gaštanová, Ul. sv. Gorazda, Slovenských dobrovoľníkov, Lichardova, Námestie mladosti, Karpatská, Jarná, Limbová a Vendelína Javorku sa tak môžu pochváliť špičkovými učebnými pomôckami odborných predmetov. V súčasnosti sa žilinská samospráva aktívne zapája do ďalších projektov modernizácie odborných učební.