Ženy sú dôležitým pilierom mestského úradu

ilustračná fotoilustračná foto
Dnešný deň, ktorý je oslavou výnimočnosti nežného pohlavia, si pripomenuli aj na Mestskom úrade v Žiline. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vyzdvihlo vedenie mesta ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Symbolickou ružou vyjadril žilinský primátor úctu a vďaku všetkým zamestnankyniam mestského úradu. Na úrade žilinskej mestskej samosprávy pracuje 197 žien na rôznych pracovných pozíciách, pričom vedúce funkcie zastáva 13 z nich. Ako uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne ženské vnímanie, cit a intuícia robia mestský úrad lepším a príjemnejším miestom pre prácu. „Ženy sú neuveriteľne empatické, vyhýbajú sa konfliktom a útokom. Pracovný kolektív považujú za svoju rodinu, viac načúvajú, chápu a organizujú. Na našom úrade predstavujú ženy až 73 % z celkového počtu zamestnancov a bez nich by úrad nedokázal fungovať. Prácu každej jednej kolegyne si nesmierne vážim, dennodenne sú pre mňa osobne veľkou inšpiráciou,“ zdôraznil P. Fiabáne, ktorý od rána postupne navštívil všetky odbory a osobne sa každej zamestnankyni poďakoval a odovzdal kvety. Ženy tvoria väčšinu takmer všetkých odborov Mestského úradu v Žiline, jedinou výnimkou je odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia. Najväčší ženský kolektív je na ekonomickom odbore. Spomedzi 31 zamestnancov tu pracuje až 28 žien. Najstaršou zamestnankyňou úradu je 66-ročná pracovníčka odboru vnútornej organizácie a správy mestského úradu, ktorá je zároveň jednou z najdlhšie pracujúcich žien mesta Žilina. Najmladšou je 23-ročná pracovníčka z odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Služobne najmladšou ženou z mestského úradu v Žiline je zamestnankyňa odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia, ktorá tu pracuje jeden mesiac. V Žiline v súčasnosti žije 41 751 žien. „Touto cestou by som rád vyjadril obdiv všetkým silným a nezávislým ženám, Žilinčankám, manželkám, matkám i dcéram, od ktorých sa môžeme učiť a ktoré nás každý deň inšpirujú, motivujú a dodávajú nám silu. Skláňam sa pred ich obetavosťou, láskavosťou a pozitívnym naladením, ktorým spríjemňujú naše každodenné chvíle,“ uviedol žilinský primátor. Doplnil, že pre všetky Žilinčanky si mužská časť zamestnancov mestského úradu pripravila ako poďakovanie malé prekvapenie v podobe videa, ktoré mesto dnes zverejnilo na svojich sociálnych sieťach.