Ženám patrí na mestskom úrade nezastupiteľné miesto

MsU fotoMsU foto

Ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v spoločnosti a významné postavenie im patrí aj na úrade žilinskej samosprávy. Tvoria 74 % z celkového počtu zamestnancov a ich rola je nezastupiteľná aj vo vedení odborných útvarov mestského úradu.

Pri príležitostí Medzinárodného dňa žien navštívil dnes prvý zástupca žilinského primátora Ján Ničík všetkých 14 odborov, aby ružou symbolicky poďakoval a vyjadril úctu všetkým zamestnankyniam Mestského úradu v Žiline. Zdôraznil, že v dnešný deň by sme si mali viac ako inokedy pripomenúť dôležitosť nežnejšej polovice ľudstva v našich životoch.

„Vedenie mesta si uvedomuje ich nezastupiteľné miesto. Častokrát práve ženy disponujú oveľa väčšou empatiou a ľudskejším prístupom. Sú trpezlivé a majú vynikajúce organizačné schopnosti. Rád by som im všetkým poďakoval za ich prácu, každú jednu kolegyňu si nesmierne cením a vážim. Je mi cťou pracovať s takýmito výnimočnými dámami,“ uviedol J. Ničík. Na úrade žilinskej mestskej samosprávy pracuje 189 žien na rôznych pracovných pozíciách, pričom tie líderské zastáva 12 z nich. „Vo vedení samosprávy sú rovnocennými partnermi. Prinášajú do rozhodovacieho procesu jedinečné zručnosti, nápady a inovácie, ktoré prispievajú k lepším výsledkom,“ dodal zástupca.

Ženy tvoria väčšinu takmer všetkých odborov Mestského úradu v Žiline, jedinou výnimkou je odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia. Najväčší ženský kolektív je na odbore vnútornej organizácie a správy mestského úradu, kde ich pracuje až 47. Dva odbory tvoria len ženy a to útvar hlavného kontrolóra a odbor sociálny a bytový. Najstaršia zamestnankyňa úradu žilinskej mestskej samosprávy má 67 rokov, naopak najmladšou je 24-ročná pracovníčka.