Zelená plocha pred mestským úradom dostane nový šat, bude viac slúžiť verejnosti

Zelená plocha pred MsÚZelená plocha pred MsÚ
Takmer 29-tisíc eur bude stáť revitalizácia zelenej plochy pred Mestským úradom v Žiline. Hlavným cieľom stavebných prác, ktoré mesto zafinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, je sprístupniť zelenú plochu verejnosti a vytvoriť z nej pobytovú, relaxačnú, náučnú i ekologickú zónu v centre mesta. V lokalite pribudnú  kvetináče, stromy, okrasné trávy, informačná tabuľa, domček pre hmyz, náučné haptické domčeky, vtáčie búdky, lavičky a popisové tabuľky. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi v utorok 29. marca, ukončenie prác sa predpokladá do dvoch mesiacov. Ako prvé boli demontované staré vitríny slúžiace na oznamy a verejné vyhlášky. Plnohodnotne ich nahradili elektronické kiosky, ktoré sa nachádzajú pri vonkajšom schodisku mestského úradu. „Teším sa, že vďaka revitalizácii sa stane atraktívnejším aj priestor pred mestským úradom. Nové prvky, ktoré na zelenej ploche verejnosť nájde, budú mať nielen edukatívny, ale aj praktický význam. Verím, že nová zelená plocha bude verejnosťou využívaná a ľudia privítajú možnosť relaxovať v prostredí zelene, no pritom priamo v centre mesta,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Ako dodal, dôležitou súčasťou nového návrhu riešenia lokality je zachovanie čo najväčšej plochy zelene a jej doplnenie. K jestvujúcej zeleni pribudne osem listnatých stromov a trávy. Vysoká zeleň bude označená popisovými tabuľkami s informáciami o danom prvku. Pribudnú aj kvetináče so stromami, ktoré vytvoria prirodzený polotieň a vysoké trávy zas prispejú k väčšiemu pocitu intimity. Na stromoch budú umiestnené nové vtáčie búdky. Jedným z náučných prvkov v novom parku pred úradom bude aj domček pre hmyz, ktorý okrem edukatívneho charakteru napomôže rovnováhe rastlín v bližšom okolí. Novinkou budú aj haptické domčeky z rôznych materiálov, napríklad z asfaltu, betónu, dlažby, dreva, tehly, kovu či trávy. Vďaka pôsobeniu slnečných lúčov sa jednotlivé materiály zohrejú a bude možné odskúšať si teplotu materiálu na vlastnej koži. Vplyvom poveternostných podmienok zas budú materiály postupne meniť svoj vzhľad. Betónový múr, ktorý sa nachádza pri pešom chodníku k úradu, bude obložený drevom zo smrekovca a poslúži ako lavička. Na zelenej ploche bude zas vystavaný nový chodník z drevených dubových podvalov, ktoré sa postupne zhustia a vytvoria tak malú zhromažďovaciu plochu. Revitalizácia zelenej plochy pred Mestským úradov v Žiline je financovaná z projektu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. logá k projektu