Zber odpadov s obsahom škodlivých látok - 4. 12. - 18. 12. 2021

ilustračný obrázokilustračný obrázok
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že v termíne od 4. 12. do 18. 12. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové filtre môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko. Zber sa netýka kyselín a pesticídov. Odpad je potrebné priniesť v uzatvárateľných pôvodných obaloch. Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 osobu).