Zber objemného odpadu od 29. 3. do 3. 4. 2022 – Solinky, Bôrik, Strážov

ilustračná fotoilustračná foto
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 24. 4. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v galérii pod článkom. Zber objemného odpadu od 29. 3. do 3. 4. 2022 - Solinky, Bôrik, Strážov