Zber objemného odpadu od 12. 4. do 17. 4. 2022 – Hliny I - VIII + zber bio odpadu

ilustračná fotoilustračná foto
Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 8. 3. do 24. 4. 2022 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík. Samospráva v tomto roku taktiež pripravila pre občanov zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa realizuje v termíne od 4. do 25. apríla 2022. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené na základe harmonogramu, ktorý nájdete v galérii pod článkom. VKK - Hliny I - VIII Zber BIO odpadu