Zber kovu v Žiline bude v piatok 22. októbra

Upozorňujeme občanov, že v rámci zberu triedeného odpadu vrecovým systémom – komodita kov v mestských častiach Bánová a Závodie bude zber realizovaný v piatok 22. októbra. Vrecia vykladajte na prístupné miesto pred dom v piatok 22. októbra ráno najneskôr do 6.00 hod.