Zber elektro odpadu a bioodpadu

ilustračná fotoilustračná foto
Mestský úrad Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) informuje občanov, že od 11. 10. do 29. 10. 2021 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod. Samospráva taktiež pripravila, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom,  zber starého elektroodpadu v mestských častiach. V sobotu 16. októbra 2021 môžu občania bezplatne priniesť na uvedené stojiská: chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad. Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu a starého elektroodpadu, ako aj jednotlivé časy a stojiská, nájdete v galérii.