Zber bio odpadu a elektroodpadu

close up picture of the sapling of the plant is growingclose up picture of the sapling of the plant is growing

Samospráva aj v tomto roku pripravila pre občanov zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa realizuje v termíne od 6. do 26. apríla 2021. Do pristavených zberných nádob môžu Žilinčania odovzdať odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín, a pod.

Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečí v mestských častiach taktiež zber starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť v sobotu 10. apríla 2021 v určenom čase na uvedené stojisko.

Harmonogram zberu starého elektroodpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj jednotlivé časy a stojiská, nájdete v galérii. Viac informácií sa dozviete aj na webovej stránke mesta: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/odpady/separovany-zber/.