Zážitkové centrum i multifunkčná sála. Mesto chce využiť potenciál Ciachovne

DSC00778DSC00778
Kúpu historickej budovy Ciachovne za jedno euro od Žilinského samosprávneho kraja schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí. Národnú kultúrnu pamiatku plánuje žilinská radnica zrekonštruovať a sprístupniť širokej verejnosti. Vzniknúť by v nej malo zážitkové centrum aj multifunkčná sála. Národná kultúrna pamiatka stojí medzi Ulicou Republiky a Milana Rastislava Štefánika. Budova Ciachovne v minulosti patrila elektrárňam a slúžila na ciachovanie prístrojov. Súčasťou pôvodne secesnej technickej budovy sú zaujímavé administratívne priestory z 30. rokov. Stav pamiatky je dlhodobo nevyhovujúci a z pohľadu záchrany je jej oprava nevyhnutná. „V budove vidíme veľký potenciál a bola by škoda, ak by pamiatka takého rozmeru ďalej chátrala. Naším zámerom je stavbu zrekonštruovať do podoby, ktorá pomôže tvoriť technickú budúcnosť mesta. V bývalej Ciachovni by sme chceli vybudovať zážitkové centrum i multifunkčnú sálu,“ podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Zážitkové centrum by v budúcnosti umožňovalo spoznávať základy techniky, robotiky či iných súčasných, technicky orientovaných odborov hravou formou. Centrum by totiž slúžilo deťom a mládeži. Zážitkové centrá podobného charakteru majú viaceré priemyselné mestá v širšom okolí Žiliny. „Dobrou správou je, že ochotu spolupracovať deklarovala Žilinská univerzita v Žiline a záujem pomôcť majú tiež veľké priemyselné podniky. Som presvedčený o tom, že obnova Ciachovne, ktorá je svojím vzhľadom a zachovanými prvkami naozaj výnimočná, dá mestu výraznú pridanú hodnotu. Takýto priestor v Žiline chýba,“ doplnil prvý viceprimátor Žiliny Ján Ničík. Spolu so zážitkovým centrom by chcela samospráva v budove vytvoriť aj menšiu multifunkčnú sálu. Slúžila by pre potreby kultúrnej obce, na organizovanie koncertov, konferencií či výstav, ktoré by boli spojené s aktivitami Považskej galérie umenia v Žiline. Zámerom mesta je obnovu financovať z európskych grantov i vlastných zdrojov.