Záujem o asistované sčítanie je v Žiline nižší, možnosť sčítať sa trvá len do 13. júna

Close-up of male hands typing on laptop keyboardClose-up of male hands typing on laptop keyboard
Na území celej Slovenskej republiky pokračuje do 13. júna fáza asistovaného sčítania obyvateľstva. Všetci tí, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť alebo schopnosť zúčastniť sa sčítania obyvateľov samostatne do konca marca, môžu tak ešte urobiť prostredníctvom asistovaného sčítania. Žilinská samospráva doteraz eviduje nižší záujem o asistované sčítanie. Využilo ho len takmer 1,5 % z odhadovaného počtu Žilinčanov napriek tomu, že mesto na tieto účely zriadilo 10 stacionárnych miest, ktoré sa nachádzajú vo viacerých častiach mesta. Okrem toho v Žiline pôsobí aj 52 sčítacích komisárov, ktorí sú pripravení navštíviť obyvateľov v ich domácnosti.  Každé stacionárne miesto je vybavené počítačom a asistentom, ktorý pomôže ľuďom so sčítaním. Otvorené sú primárne v poobedňajších hodinách, aby aj pracujúci mali možnosť využiť služby asistovaného sčítania. Pre ľudí so zníženou mobilitou, ktorí sa nemôžu dostaviť na stacionárne kontaktné miesto, sú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania alebo sčítací komisári. Konkrétneho obyvateľa navštívia v jeho domácnosti a pomôžu mu so sčítaním až po tom, čo o túto službu sám telefonicky požiada. Službu mobilného asistenta si môžu obyvatelia objednať prioritne na telefónnom čísle callcentra Štatistického úradu SR: +421 2 20 92 49 19, na nahlasovanie požiadaviek na sčítanie slúžia aj telefónne čísla na Mestský úrad v Žiline: +421 41 70 63 404 alebo +421 41 70 63 424. Žiadni sčítací komisári domácnosti svojvoľne nenavštevujú ani si za služby neúčtujú nijaký poplatok. Polícia SR varuje seniorov, aby v žiadnom prípade nepúšťali neznáme osoby k sebe do príbytkov. Každý asistent, ktorý bude asistované sčítanie v meste vykonávať, sa bude dokladovať preukazom. V Žiline sa od 15. februára do konca marca samosčítalo spolu 76 665 ľudí, čo je 88,96 % z odhadovaného počtu Žilinčanov. Sčítanie obyvateľov je zákonná povinnosť ustanovená zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie povinnosti sčítať sa je správny delikt, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 250 eur. Sčítanie má na Slovensku dlhú tradíciu a štatistický úrad ho vykonáva každých desať rokov. Získané informácie štatisti využijú ako základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života.

Zoznam 10 stacionárnych miest na asistované sčítanie v Žiline a otváracie hodiny