Zastupiteľstvo odobrilo lacnejšie SMS lístky i mestskú energetickú spoločnosť

MZ v Žiline 24.4.2023MZ v Žiline 24.4.2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa v utorok na radnici stretlo na 6. zasadnutí. Žilinskí mestskí poslanci dali zelenú zmene tarify mestskej hromadnej dopravy (MHD) či vzniku mestskej energetickej spoločnosti. Na utorkovom rokovaní schválili aj viaceré zmeny vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa týka parkovania.

Od 1. novembra tohto roku sa mení tarifa mestskej hromadnej dopravy a znižuje sa cena SMS lístka zo súčasných 1,60 eur na 1,10 eur. Žilinská radnica získala pred letom parkovanie pod svoju správu a v súvislosti s výberom poplatkov sa podarilo vysúťažiť výhodné podmienky, ako aj nižšiu províziu za platby cez SMS. V snahe zjednotiť výšku provízie pre poskytovateľa služieb platby dopravný podnik a mesto Žilina začali rokovať o možnosti zníženia provízie aj za platby pomocou SMS pre nákup lístkov v MHD. Poskytovateľ služby súhlasil znížiť províziu z aktuálnych 21, 9 % na novú hodnotu 14,9 %. Dopravný podnik mesta Žiliny zároveň navrhol znížiť cenu za jednorazový cestovný lístok platný 60 minút zakúpený prostredníctvom SMS tak, aby sa po odpočítaní novej provízie rovnal cene predávaného elektronického cestovného lístka prostredníctvom platobnej karty priamo vo vozidle, čím by bol porovnateľný s výškou parkovného na 60 minút (1 euro).

Zastupiteľstvo v utorok odobrilo viacero zmien vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa týka parkovacieho systému v meste. „Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní je živý dokument. Zbierame skúsenosti a podnety, venujeme sa im, a ak ich vyhodnotíme ako opodstatnené, pristupujeme k určitým zmenám,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Pri vydávaní parkovacích kariet je napríklad po novom podmienkou overenie platnej technickej a emisnej kontroly, čím sa prispeje k znižovaniu počtu autovrakov na území mesta. Zároveň sa vo VZN dopĺňa možnosť preukazovania 50 % zľavy pri kúpe parkovacej karty aj pre rodinných príslušníkov žiadateľa, ktorí disponujú parkovacím preukazom ŤZP. Po novom sa tiež znižuje výška poplatku za SMS parkovací lístok. Jeho cena bude rovnaká ako pri kúpe cez aplikáciu či parkovací automat.

Žilinskí poslanci schválili vznik Energetickej spoločnosti mesta Žilina. Účelom zriadenia spoločnosti je efektívne obstaranie a hospodárenie s energiami v rámci subjektov, ktoré patria pod mesto Žilina. Oblasti pôsobenia spoločnosti budú inžinierska činnosť v oblasti energetiky, integrácia inteligentných technológií v rámci mesta, zabezpečenie prevádzky nabíjacích staníc pre elektromobily a bicykle, nákup a predaj energií či zabezpečenie výstavby a riadenie prevádzky energetických zdrojov v správe mesta.

Zelenú dostala aj realizácia stavebných úprav chodníka na Ul. M. R. Štefánika. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,5 milióna eur a začiatok realizácie je plánovaný na rok 2024. Na financovanie investičnej akcie plánuje mesto Žilina požiadať o úver z environmentálneho fondu.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná a Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku, ktoré sú zamerané na modernizáciu budov škôl s účelom čiastočnej debarierizácie objektov, komplexnú modernizáciu školských športových areálov, ako aj vybudovanie vonkajších učební biológie a botaniky.

Najbližšie riadne Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa uskutoční 5. decembra 2023. Záznam zo 6. zasadnutia je dostupný v odkaze https://www.youtube.com/watch?v=0CvQpjGDBFY.

Kompletný program a prerokované materiály rokovania mestského zastupiteľstva sú k dispozícii v odkaze https://zilina.sk/zasadnutia/6-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-konane-dna-26-09-2023/.