Zástupcovia mesta sa stretnú s občanmi, vypočujú si ich názory a pripomienky

ilustračná fotoilustračná foto
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu zavítajú zástupcovia mesta Žilina opäť medzi občanov. Na stretnutiach v meste i jednotlivých mestských častiach bude priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i predstaviť rozvojové plány. Prvé zo série stretnutí, ktoré sú naplánované do polovice júna, sa uskutoční v stredu 11. mája o 17.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1). Určené je prioritne pre občanov z obvodu Staré Mesto. Stretnutie pre občanov sídliska Hliny I až IV sa bude konať vo štvrtok 12. mája o 17.00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline (Ulica Antona Bernoláka 47). Stretnutia budú pokračovať aj v piatok 13. mája pre občanov mestskej časti Považský Chlmec. Obyvatelia sa s vedením mesta stretnú v tradičnom čase o 17.00 hod. v miestnom kultúrnom dome. O termínoch a miestach ďalších stretnutí bude radnica informovať tradičnými spôsobmi, sledovať ich občania môžu prostredníctvom internetovej stránky, sociálnych sietí či Radničných novín. „Som veľmi rád, že po dlhej dobe, kedy nám pandemické opatrenia znemožnili konať hromadné podujatia, sa opäť s kolegami z mestského úradu vrátime k tradičnému formátu stretnutí s občanmi. Pri všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú rozvoja Žiliny sa usilujeme vždy, keď je to možné, zapájať do procesu pripomienkovania aj širokú verejnosť a občanov. Máme odozvy, že práve tento formát osobných stretnutí je občanmi preferovaný a radi naň prídu. Srdečne teda pozývam všetkých Žilinčanov,“ povedal primátor Peter Fiabáne.