Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 7.6.2013 (Vranie)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie