Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 6.4.2017 (Zástranie)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie