Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 6.12.2012 (Brodno, Vranie)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie