Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 5.9.2013 (Budatín)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie