Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 29.4.2019 (Brodno)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie