Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 29.12.2014

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie