Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 25.4.2024 – Vranie

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie