Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 24.11.2021 – Brodno, Vranie

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie