Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 23.3.2011

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie