Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 21.11.2013 (Považský Chlmec)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie