Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 19.6.2014 (Zádubnie)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie