Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 19.04.2024 – Považský Chlmec

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie