Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 17.1.2019 (Považský Chlmec)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie