Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 17.04.2024 – Zádubnie

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie