Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.6.2023 – Zástranie

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie