Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.4.2012 (Zádubnie)

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie