Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 9.2.2012 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota