Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 8.12.2011 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota