Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 5.4.2012 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota