Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 5.10.2023 – Žilinská Lehota

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota