Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 4.6.2013 (Žilinská Lehota)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota