Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 4.4.2013 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota