Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 4.10.2023 – Bánová

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota