Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 3.7.2019 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota