Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 27.1.2016 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota