Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 27.1.2011

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota