Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 26.5.2017

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota