Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 24.9.2019 - Závodie

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota