Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 24.5.2016 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota