Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 24.11.2015 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota