Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 23.6.2015 (Strážov)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota