Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 23.11.2017 (Žilinská Lehota)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota