Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 22.9.2015 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota