Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 2.7.2019 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota