Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 19.4.2018 (Žilinská Lehota)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota